furrer Röntgentechnik
Stative MTS
http://www.roe-furrer.ch/stative-mts.html

© 2016 furrer Röntgentechnik

furrer Röntgentechnik

Strahlen zum Wohle für Mensch und Tier

Stative

Stative der Firma MTS Maschinenbau AG


Multistat

Max Zentralstrahlhöhe: 170 cm
FFA: 100-200 cm
Gewicht: ca. 250 kg
Buckyrotation: +/- 90°
Röntgenröhrenrotation: +/- 180°
Querarmrotation: -45° bis +135°
Spannungsanschluss: 24 VAC / 4 A

 

easy ray Z

Max. Zentralstrahlhöhe: 161 cm
FFA: 120-200 cm
Gewicht: ca. 280 kg
Buckyrotation: +/- 90°
Röntgenröhrenrotation: +/- 180°
Querarmrotation: + 135° / - 30°
Spannungsanschluss: 24 VAC / 4 A